Verlies- en rouwtherapie

                                                                       Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde

Werkwijze

 • Een vrijblijvend kennismakingsgesprek
  Tijdens het kennismakingsgesprek bepalen we of ik de begeleiding kan bieden die je graag wenst. Deze kennismaking kan, indien gewenst, ook telefonisch.

 • Locatie
  In overleg bepalen we de locatie, rekening houdend met de voorschriften vanuit het RIVM i.v.m. COVID-19. 

 • De sessies
  A
  fhankelijk van de vragen en wensen bekijken we na afloop van elke sessie wat er (nog) nodig is. Vaak is er een, vrijblijvende, huiswerkopdracht aan de volgende sessie gekoppeld. Hierdoor krijgt het  rouwproces in de tussenliggende tijd ook aandacht, waardoor het vaak beter verloopt.

 • Duur en frequent
  Een sessie duurt 60 minuten. Afhankelijk van de situatie vinden de sessies om de 2 à 3 weken plaats. De periode ertussen bepalen we samen.
   

 • Afsluiting
  We ronden de sessies af zodra je je het gevoel hebt dat je weer wat sterker in je schoenen staat. Het is altijd mogelijk om de sessies tussentijds te beëindigen, mocht daar behoefte aan zijn. 

Tarieven

Prijs per sessie van 60 minuten is € 60,-.  

Ik vind dat een ieder recht heeft op professionele steun en realiseer me dat niet iedereen in de positie zit om dit tegen betaling te kunnen ontvangen. Mocht je financieel niet in staat zijn om je mijn begeleiding te kunnen veroorloven, neem dan contact op om te bespreken wat er mogelijk is.

Bekostiging vanuit een PGB is tevens mogelijk.


Afzeggen

Het kan altijd gebeuren dat je onverhoopt niet kunt komen. Dat is geen probleem, maar het is fijn als je dat minimaal 24 uur van tevoren even laat weten. Ik kan dan wellicht nog iemand anders inplannen.
Lukt dat niet, dan ben ik helaas genoodzaakt om de kosten in rekening te brengen.